Курс
Начало
Край
Преподавател
Дни
Час
Цена
Посещения
Забележки
12.12.2018
13.03.2019
сряда
19:30-21:00
180 лв
12
Клуб Йога и приятели - Необходимо е предварително обаждане на тел. 0888 246 777
12.12.2018
13.03.2019
сряда
19:30 - 21:00
156 лв
12
Клуб Йога и приятели - Необходимо е предварително обаждане на тел. 0888 246 777
12.12.2018
13.03.2019
сряда
17:45-19:15
180 лв
12
Клуб Йога и приятели - Необходимо е предварително обаждане на тел. 0888 246 777
13.12.2018
14.03.2019
четвъртък
19:30-21:00
12
Клуб Йога и приятели - Необходимо е предварително обаждане на тел. 0888 246 777
14.12.2018
15.03.2019
петък
10:15ч. до 11:45ч.
180 лв
12
Клуб Йога и приятели - Необходимо е предварително обаждане на тел. 0888 246 777
11.01.2019
05.04.2019
петък
18:30-20:00
144 лв
12
Йога център "Арадхана" - с предварително обаждане на тел. 9581-571, 0884-687-700
15.01.2019
15.02.2019
вторник и петък
08:00 - 09:30
120 лв
10
Йога център "Арадхана" - с предварително обаждане на тел. 9581-571, 0884-687-700
18.01.2019
05.4.2019
петък
16:30 до 18:00
144 лв
12
Йога център "Арадхана" - с предварително обаждане на тел. 9581-571, 0884-687-700