Курс за паметта и концентрацията от 8 май до 31 юли


Бързината на ума, паметта и адекваното реагиране в този информационен век са от голямо значение.
Човек със силна памет има успех във всяко начинание, човек с добра памет може да води бизнес делата
си много успешно. Когато практикуваме йога, ние развиваме и увеличаваме капацитета да запомняме 
и да учим. Паметта има връзка с нивото на концентрация, което имаме. Интелекта, паметта и разбирането са трите качества на ума, който се стремим да овладеем. 

В курса е включена практиката тратака.

Водещ: Шреяс (Красимира Герасимова)
8 май до 31 юли
от 17:00 до 18:30
10 срещи
Цена: 120 лв 

0876/223733
info@yogavidya.bg