Александра (Шалиграм)

Александра Вукашинович


Занимава се с йога повече от 20 години и преподава йога от 17 години. Обучението й по йога започва в Белград, и продължава в Гърция, Индия и България.
През 1994. г. за първи път заминава за Индия, за да се срещне със своите духовни учители Свами Сатянанда и Свами Ниранджананда Сарасвати. От тогава ходи редовно в Индия на йога курсове, семинари и събития, свети места и градове. Изучавала е йога в Bihar School of Yoga (BSY) в Индия и Сатянанда йога академия в Гърция.
Практикува вдъхновена от Сатянанда йога защото тя предлага един цялостен, систематичен и научен подход за развитие на всички аспекти на човешката личност.

За нея йога е начин на живот и желанието й е всички, които посещават часовете по йога да имат максимална полза не само за физическото си здраве, но и за духовното си развитие. Вярва, че чрез йога можете да постигнете емоционален баланс и хармония в живота си.

Шалиграм, притежава силна и надграждаща енергия, която отвежда ученика по пътя на себепознанието и осъзнаването.Тя е учител, който винаги е до теб с присъствие, когато имаш най-голяма нужда.

За връзка с Шалиграм, моля използвайте следния контакт:
shaligram108@gmail.comКалоян (Натараджа)

Калоян Георгиев

Изучава, практикува и се стреми да живее според принципите на йога активно през последните 7 години. Преминал е специализирани обучения за техники и дисциплини в различните клонове на йога в духа на интегралния подход на Бихарската школа по йога в Сатянандашрам в Гърция, в Рикхияпийтх в Индия и към Европейската академия по Сатянанда йога. Той пътува ежегодно до Индия, където прекарва време в ашрамите на своите учители свами Сатясангананда Сарасвати и свани Ниранджанананда Сарасвати, задълбочавайки познанията и личния си опит в йога и черпейки вдъхновение да направи тази всеобхватна наука своя култура.

За връзка с Натараджа, моля използвайте следния контакт: 
nataraj.sf@gmail.com