Какво е йога

Има много определения за йога, защото йога е могъща дума. За западните хора всичко започва в началото на миналия век със Свами Вивекананда и Свами Йогананда, които са отишли в Америка и са донесли йога на Запада. По-късно е дошло времето на учители като Свами Шивананда, Рамана Махариши и др. И с течение на времето тези учители са определили един висок стандарт, според който се преподава йога на Изток и на Запад. Вече самите учени изследват йога и нейното въздействие върху човека. Йога помага за еволюцията на тялото и ума. Това се осъществява чрез различни практики и техники, включени в много видове йога, които човек може да следва според своите личностни наклонности. В основата си йога е свързана със здравето. Йогийските практики имат за цел да направят физическото тяло здраво, като основното е профилактиката - избягването на болести. Здравето е такова състояние на тялото , при което всички негови  ситеми работят в хармонично сътрудничество.

 Друго развитие на йога са релаксациите с цел да освободим ума от стреса в него. Но освен това чрез йога практиките всеки може да открие своите скрити способности на мозъка и ума. Йога ни дава възможност да се концентрираме по –добре и  да подобрим паметта си. Чрез йога можем да развием както творческите си способности, така и способността да взимаме решения и като цяло да сме в състояние да контролираме всички ситуации, които възникват в живота, запазвайки вътрешно равновесие.

Йога може да бъде и начин за постигане на свещено единение, за  осъзнаване на дълбоката ни божествена същност, която винаги е хармонична. Йога не е цел, йога е пътуване и по своя начин ни учи да живеем в настящето. А когато се научим да живеем и осъзнаваме настоящето, това пътешествие може да бъде истински красиво.

 Йога е нов поглед върху живота, който вече имаме.